Gaziantep University

GAZİANTEP UNIVERSITY

Türkçe
Asst.Prof.Dr. ERDOĞAN ÖZBAY
HOMEPAGE
Research Interests
Projects
Year
Subject
Establishment
2007 - 2009
DAYANIM VE DAYANIKLILIK BAKIMINDAN YÜKSEK PERFORMANSLI BETONLARIN TASARIM, ÜRETİM VE MALİYET OPTİMİZASYONU
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
2005 - 2007
YÜKSEK MUKAVEMETLİ BETONLARİN SEZGİSEL YÖNTEMLER YARDİMİ İLE ÇOK AMAÇLİ TASARİM VE ÜRETİM OPTİMİZASYONU
TUBİTAK
Design ~GAÜN WebTeam