Gaziantep Üniversitesi

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

English
Y.Doç.Dr. MEHMET MURAT
ANA SAYFAGAZİANTEP EĞİTİM FAKÜLTESİEĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
Yayınlar
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
Yıl
İçerik
2013
Dergi / Kitap Adı: Educational Research and Review
Sayı/Baskı: Vol. 8 (2)
Yazarlar: Murat, M.

The Views of Student-Teachers Attending A Turkish University on Discrimination Related to the Education of Women. Educational Research and Review

2012
Dergi / Kitap Adı: Energy Education Science and Technology Part B: Social and Educational Studies
Sayı/Baskı: Volume (issue) 4(4):
Yazarlar: Murat, M.

University students’ perceptions of elimination of discrimination against women in education

2012
Dergi / Kitap Adı: Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (http://sbe.gantep.edu.tr)
Sayı/Baskı: 11(3):835 -853
Yazarlar: Kılıc, E. ve Murat, M.
Genel Lise 9. Sınıf Öğrencilerinin Bazı Değişkenlere ve Sürekli Kaygı Düzeylerine Göre Saldırganlık Düzeylerinin İncelenmesi
2011
Dergi / Kitap Adı: Türk Fen Eğitimi Dergisi
Sayı/Baskı: 8/2
Yazarlar: Murat, M, Kanatlı, S. ve Ünişen A.
Yedinci Sınıf Öğrencilerinin Hayvanların Üremesi, Büyümesi ve Gelişmesi Konusundaki Kavram Yanılgıları ve Olası Kaynakları
2011
Dergi / Kitap Adı: E-Journal of New World Sciences Academy (NWSA)
Sayı/Baskı: 6/2
Yazarlar: Murat, M. Emiroğlu, M. ve Bindak, R.
Lise Son Sınıf Öğrencilerinin Depresyon Düzeylerinin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi
2010
Dergi / Kitap Adı: Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Sayı/Baskı: 9/1
Yazarlar: Cingisiz, N. ve Murat, M.
Evlenmek İçin Birbirlerini Tercih Eden Çiftlerin Duygusal Zekâ Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabinda (Proceedings) basılan bildiriler
Yıl
İçerik
2012
Dergi / Kitap Adı: International Counseling and Education Conference
Sayı/Baskı: 2012
Yazarlar: Murat, M

EĞİTİM AÇISINDAN KADINLARA YÖNELİK AYRIMCILIK

2009
Dergi / Kitap Adı: The First International Congress of Educational Research
Sayı/Baskı: 2009
Yazarlar: Çekiç, A. Murat, M.
Grupla Psikolojik Danışmanın İlköğretim İkinci Kademe Öğrencilerinin Öfke İle Başa Çıkabilme Becerilerine Etkisi
Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
Yıl
İçerik
2011
Dergi / Kitap Adı: E-SOSDER ELEKTRONİK SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ
Sayı/Baskı: 2011CİLT:10, SAYI:38
Yazarlar: Mürşide Emiroğlu Mehmet Murat Recep Bindak

LİSE SON SINIF ÖĞRENCİLERİNİN DEPRESYON DÜZEYLERİNİ

YORDAYAN SOSYO-DEMOGRAFİK DEĞİSKENLERİN BELİRLENMESİ

2011
Dergi / Kitap Adı: Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Sayı/Baskı: Cilt 20, Sayı 3
Yazarlar: Çekiç, A. ve Murat, M.
Grupla Psikolojik Danışmanın ilköğretim ikinci Kademe Öğrencilerinin Öfke ile Başa Çıkabilme Becerilerine Etkisi
2010
Dergi / Kitap Adı: ESOSDER (ELEKTRONİK SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ)
Sayı/Baskı: 2010(33)
Yazarlar: Murat, M. Ünişen, A. ve Kanatlı, S.
EĞİTİM FAKÜLTESİNE YENİ BAŞLAYAN ÖĞRENCİLERİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNİ ALGILAYIŞLARI VE ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE İLİŞKİN TUTUMLARI
2009
Dergi / Kitap Adı: Buca Eğitim Fakültesi Dergisi
Sayı/Baskı: 23
Yazarlar: Hamamcı, Z.; Murat, M; Yıkımaz, M. ve Çekiç, A.
Bir İçerik Analizi Örneği: Güzin Abla Köşesine Gelen Mektuplar ve Bu Mektuplara Verilen Yanıtların İncelenmesi
2008
Dergi / Kitap Adı: Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Sayı/Baskı: 18/2
Yazarlar: Yılmaz, Z. ve Murat, M.
İlköğretim Okulu Yöneticilerinin İş Doyumları İle Örgütsel Stres Kaynakları Arasındaki İlişki
2007
Dergi / Kitap Adı: Doğu Anadolu Araşaştırmaları Dergisi
Sayı/Baskı: 5/3
Yazarlar: Gökçakan, Z. ve Murat, M.

Sınıf Öğretmenlerinde On Yıllık Hizmet Sürecinde Tükenmişliğin Gelişmesine Yönelik Bir Haritalama Çalışması

2006
Dergi / Kitap Adı: Polis Bilimleri Dergisi
Sayı/Baskı: 8/1
Yazarlar: murat, mehmet

Lise Mezuniyetinin Ardından ve Belli Bir Yaşam Deneyimi Geçirdikten Sonra Polislik Mesleğini Tercih Eden Öğrencilerin Polislik Mesleğine İlişkin Tutumlarının Karşılaştırılması

2006
Dergi / Kitap Adı: Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi
Sayı/Baskı: cilt:26, Sayı:3
Yazarlar: murat,mehmet; Aslantaş, H.İsmail; Özgan, Habib
Öğretim Elemanlarının Sınıf İçi Eğitim-Öğretim Etkinlikleri Acısından Değerlendirilmesi
2005
Dergi / Kitap Adı: Milli Eğitim Dergisi
Sayı/Baskı: 168
Yazarlar: Murat, M., Özkan, H. ve Aslantaş, H.İ.

Öğretmen Adaylarının Öğretim Elemanlarının Empatik Tutumlarına İlişkin Algıları ile Ders Başarıları Arasındraki İlişki

2004
Dergi / Kitap Adı: Polis Bilimleri Dergisi
Sayı/Baskı: 6/1-2
Yazarlar: Murat, M., ve Uygun, Ö.
Polis Meslek Yüksek Okulu Öğrencilerinin Ders Başarılarını Etkileyen Etmenlere İlişkin Görüşleri
2004
Dergi / Kitap Adı: E-SOSDER (Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi)
Sayı/Baskı: 7
Yazarlar: Murat, M., ve Uygun, Ö.
Polislik Mesleğine İlişkin Tutum Ölçeği Geliştirilmesi
2003
Dergi / Kitap Adı: Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi
Sayı/Baskı: 19
Yazarlar: murat, mehmet
Üniversite Öğretim Elemanlarında Tükenmişlik
2003
Dergi / Kitap Adı: Polis Bilimleri Dergisi
Sayı/Baskı: 5/2
Yazarlar: murat, mehmet
Emniyet Görevlilerinde Tükenmişlik
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabinda basılan bildiriler
Yıl
İçerik
2009
Dergi / Kitap Adı: x. Ulusal Psiklojik Danışma ve Rehberlik Kongresi
Sayı/Baskı: 2009
Yazarlar: Ahmet BUGA, Mehmet MURAT
İlköğretimde Görev Yapan Öğretmenlerin Duygusal Zeka Düzeyleri ile Çatışma Yönetimi Stratejileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
2009
Dergi / Kitap Adı: X. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi
Sayı/Baskı: 2009
Yazarlar: Neşe CİNGİSİZ, Mehmet MURAT

Ortaöğretim Okullarında Görev Yapan Öğretmenlerin Duygusal Zekâ Düzeyleri İle Evlilik Doyumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

2007
Dergi / Kitap Adı: XVI. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Sayı/Baskı: 2007
Yazarlar: hamurlu, m. k. murat, m.
Çoklu Zeka Kuramına Göre Geliştirilen Eğitim Durumlarının Yabancı Dil Ağırlıklı Lise 9. Sınıf Öğrencilerinin İngilizce Dersindeki Başarılarına ve Derse İlişkin Tutumlarına Etkisi
2007
Dergi / Kitap Adı: IX. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi
Sayı/Baskı: 2007
Yazarlar: Hamamcı, Z.; Murat, M.; Yılmaz, M. ve Çekiç, A.

Bir İçerik Analizi Örneği: Güzin Abla Köşesine Gelen Mektuplar ve Bu Mektuplara Verilen Yanıtların İncelemesi

2004
Dergi / Kitap Adı: XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı
Yazarlar: Hamamcı, Z., Murat, M. ve Çoban, A.

Gaziantep'teki Okullarda Çalışan Psikolojin Danışmanların Mesleki Sorunlarının İncelenmesi

2000
Dergi / Kitap Adı: IX. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Yazarlar: Murat, M. ve Gökçakan, Z.

Sınıf Öğretmenlerinin Tükenmişliklerinin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi

2000
Dergi / Kitap Adı: IX. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Yazarlar: Gökçakan, Z. ve Murat, M.
Sınıf Öğretmenlerinin 10 Yıllık Hizmet Sürecinde Tükenmişliğin Gelişimine Yönelik Bir Haritalama Çalışması
Diğer Yayınlar
Yıl
İçerik
2007
Dergi / Kitap Adı: Eğitim Psikolojisi
Sayı/Baskı: I.Baskı
Yazarlar: murat, mehmet ve diğerleri

XII. Bölüm. Öğrenmede İnsancıl Yaklaşım

2006
Dergi / Kitap Adı: ilköğretim eğitimci dergisi
Sayı/Baskı: 2
Yazarlar: murat mehmet
Kürsüden Sınıfa Gelişim ve Öğrenme
2002
Dergi / Kitap Adı: D.Ü. Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi
Sayı/Baskı: 5
Yazarlar: murat, mehmet

Niteliksel Araştırmalarda Kullanılan Veri Toplama Tekniklerinden Görüşme Tekniği

Tasarım ~GAÜN Bilgi İşlem WebGrubu